Regulamin Konkursu Neopoticon

Ogólnopolski Konkurs Literacki „NEOpoeticoN”

Organizatorem Konkursu jest Bydgoska Grupa Literacka Neon.

1. Konkurs skierowany jest zarówno do młodzieży (w wieku od 16 lat), jak i dorosłych, zamieszkujący teren Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora maksymalnie 3 wierszy dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, o dowolnej tematyce. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.

3. Do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia, zawierającą dane autora. Kartę zgłoszenia można znaleźć tutaj [kliknij].

4. Prace wydrukowane w jednym egzemplarzu wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą do dnia 30 maja 2012 r. na adres: ul. bpa Michała Kozala 6/2, 85-812 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs Literacki”, bądź wysłać na adres mailowy: grupaneon@vp.pl .

5. Prace oraz karta zgłoszenia wysyłane poprzez pocztę elektroniczną powinny być zapisane w formacie RTF lub doc. W temacie maila należy wpisać „Konkurs Literacki”.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez księgarnie Gandalf, wydawnictwo Edgard oraz Oficynka. Dodatkowo zwycięskie prace zostaną opublikowane w Miesięczniku Literackim Neon.

7. Organizator przewiduje przyznanie jednej Nagrody Głównej oraz wyróżnienia.

8. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru nagród do 15 czerwca.

9. Organizator zastrzega sobie prawa do: wprowadzania zmian w regulaminie konkursu; innego podziału nagród; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu; nieodpłatnej publikacji nagrodzonych tekstów w Miesięczniku Literackim Neon oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.

10. Wysłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: grupaneon@vp.pl .

________________________________________________
UWAGA W związku z ilością nadesłanych zgłoszeń, ogłoszenie wyniku nastąpi 22 czerwca 2012. (14.06.2012)


Sponsorzy nagród:
wydawnictwo edgard

księgarnia Gandalf
wydawnicto Oficynka