Pierwszy wieczorek literacki Grupy Literackiej Neon!

POEZJA / PROZA Bydgoskie Spotkania z Literaturą - 22 kwietnia 2013

WYNIKI konkursu NEOpoeticoN

Sprawdź, kto został laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego NEOpoeticoN

Literacka stolica Polski

Artykuł o robotniczym mieście z kulturalnym potencjałem

Piknik Literacki w Bydgoszczy "

29 czerwca o godzinie 16:00 na Wyspie Młyńskiej odbędzie się w Bydgoszczy Piknik Literacki. Będzie się działo!

lutego 28, 2013

"Cała radość życia w tworzeniu" - Konkurs poetycki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Włodzimierza Pietrzaka
ph. „Cała radość życia w tworzeniu”.Cel Konkursu:
●    stworzenie wydarzenia literackiego
●    promowanie młodych twórców
●    integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki. Jeden wiersz należy nadesłać  również w 4 egzemplarzach.

Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać  na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać  : nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

 Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
●    zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
●    zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
●    utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek
z dopiskiem: Konkurs poetycki.


W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu
rzeczowe: Nagroda Specjalna – za wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi       i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki oraz Nagroda Młodych dla uczestników do 16 roku życia.
O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Cała radość15.     życia w tworzeniu”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać16.     osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 19 kwietnia 2013 r., najpóźniej do 10 maja 2013 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.
Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach  od 9.00 do 19.00. Osoby odpowiedzialne: Ewelina Derucka, Agnieszka Tomczyk.

lutego 24, 2013

Klub MÓZG ma NEON

 Na tyle wydaje nam się ładny nowy Neon klub Mózg w Bydgoszczy, że postanowiliśmy o nim tu wspomnieć. Wszak Mózg i Neon trochę łączy i to nawet coś więcej niż nazwa.


 Mózg jest miejscem utworzonym w 1994 w celu promowania sztuki współczesnej oraz stworzenia możliwości do pracy artystom zainteresowanym ta forma działalności. W budynku o powierzchni około 800 m2 mieści się sala koncertowa oraz wystawiennicza, studio nagraniowe, pracownie plastyczne, pokoje gościnne oraz pub. Osoby prowadzące klub to czynni artyści.

Jak Wam się podoba? W Waszych miastach można jeszcze spotkać neony?

lutego 22, 2013

"między ścienne" Natalia Durszewicz [wiersz]

nocą budzą się
nowe odmiany tęsknoty
wypełza ze mnie
kolejna postać
czernieją
białe włókna


niecierpliwy naskórek
wrzeszczy
nie pytając
myśli wypełzają
przez czaszkę
ścianę
granice
przeważają szalę
jestem zbyt lekka
zbyt niewypełniona

Wiersz ukazał się w Miesięczniku Literackim Neon w lutym 2012

Małgorzata Mówińska-Zyśk "nadrabiam zaległości z radości"


Małgorzata Mówińska-Zyśk promowała wczoraj (21.02.2013) swój najnowszy tomik z fraszkami. Na spotkanie, które odbyło się na placu Kościeleckich w Bydgoszczy zjawiło się mnóstwo osób. Przyjaciele poetki, znajomi i ludzie zainteresowani poezją.

Wiersze poetki z poprzednich tomików zaprezentowali członkowie "Teatru przy stoliku". Później Pani Małgorzata opowiedziała o tym, jak to się stało, że zaczęła pisać. Następnie, ze względu na tak tłumne przybycie gościu, od razu przeszło się do komentarzy i pytań widowni. Ta chętnie łapała mikrofon i opowiadała o swoich odczuciach tych utworów.

Obszerniejszą relację znajdziecie na stronie Bydgoszcz za friko.

lutego 20, 2013

Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek w Bibliotece Głównej w Bydgoszczy [zapowiedź]

28 lutego w WiMBP w Bydgoszczy gościć będą prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek.Autorzy będą promowali wspólną książkę zatytułowaną "Kiełbasa i sznurek".

Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu należy odebrać wcześniej darmowe wejściówki. Te będą do odebrania od 21 lutego w wypożyczalni biblioteki. Podobno na prośbę czytelników Biblioteka wprowadza taki system. Trudno się dziwić - zazwyczaj spotkania autorskie organizowane przez Bibliotekę Główną cieszą się ogromną popularnością.Prof. Jerzy Bralczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych językoznawców w Polsce. Jest to wybitny specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, a także wykładowca warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członek Prezydium Rady Języka Polskiego oraz Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz autor wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa. W swoim dorobku ma on między innymi książki takie jak: O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Leksykon zdań polskich, Mój język prywatny,  Leksykon nowych zdań polskich oraz 444 zdania polskie.

Michał Ogórek to popularny satyryk, dziennikarz, felietonista oraz autor książek: Jak przekonać do aresztu,  Mister O’Goreck. Pierwsze czytanki oraz Najlepszy Ogórek czyli Kalendarz na każdy rok.

Zobacz zdjęcia z innych spotkań w Bibliotece:
Antoni Libera w WiMBP w Bydgoszczy [zdjęcia]
Antoni Libera w WiMBP w Bydgoszczy [relacja]
Richard Paul Evans w WiMBP w Bydgoszczy [zdjęcia]


lutego 18, 2013

"Nieobecność" Ola Rulewska


Nieobecność
Ola Rulewska

nieobecność
tak ohydnie namacalna
niepożądana
ta nieobecność
nieprzystosowana do całości
niezrozumiała pełna pytań
nieobecność niepojęta niechciana
taka mała zbyt potężna

nieobecność rozsadzająca
każdy atom od środka
pełna zdań lękliwych
tchórzostwa i odwagi
zatrważająco widoczna
oślepiająco ciemna
głupia głupia nieobecność

i my tak bezradni

*Wiersz ukazał się w Miesięczniku Neon we wrześniu 2011

lutego 15, 2013

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2013”


Na prośbę organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "O Laur Jabłoni"

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizatorom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.

Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).

Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie mniejszej niż 2700 złotych (poza nagrodą specjalną).

Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 7 czerwca 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a także Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 3, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2013”.

Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: czytelnia@bibliotekagrojec. pl

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.


lutego 14, 2013

Poznań przyciąga najlepszych 2013! Wygrał Neonek!

Hanna Engel, członkini Grupy Literackiej Neon, wygrała rok życia za darmo w Poznaniu w konkursie "Poznań przyciąga najlepszych". Gratulujemy!


Obok literatury, Hania interesuje się również aktorstwem, co pokazała w przesłanym na konkurs filmiku.

Hania będzie mogła przez rok korzystać za darmo m.in. z mieszkania na osiedlu Marcelin, przejazdów komunikacją miejską i klubu fitness. Wygrała również kurs prawa jazdy, darmowe wejściówki na imprezy kulturalne, talony do poznańskich restauracji, zapas kosmetyków na cały rok, 2 tys. zł na zakup garderoby, kurs językowy, tablet i rolki. Teraz tylko dostać się na wymarzone studia w Poznaniu. Liczymy, że to tylko formalność. :)