marca 20, 2011

Tomasz Dziamałek

Trochę już starszawy, ale duchem młody,
Niespełniony polonista, co humorem tryska.
Trochę pisze wiersze, trochę prozę pisze.
Lubi książki czytać (Cortazar to mistrz, lecz Vonnegutem też nie pogardzi; z polskich autorów Myśliwskiego "Traktat o łuskaniu fasoli" niepomiernie go zachwyca).


0 komentarze:

Prześlij komentarz